هنگامی که عشق شما فقط آرزویی برای داشتن دیگری نیست , هنگامی که عشق شما فقط نیاز نیست و هنگامی که عشق شما شریک بودن و سهیم شدن است , هنگامی که عشق شما نیازی به جبران و تلافی ندارد و آماده است تا فقط ببخشد _ ببخشد تا لذتی که در بخشیدن وجود دارد را بچشید _ در این صورت مراقبه را به آن اضافه کنید و بوی خوشی که محصول طبیعی آن است همه جا را فرا خواهد گرفت . این مهر و شفقت است و مهر و شفقت والاترین پدیده ای است که در هستی وجود دارد . روابط جنسی در مرحله حیوانی قرار دارند , عشق در مرحله انسانی است و مهر و شفقت کاملا روحانی است . روابط جنسی در لایه فیزیکی اتفاق می افتد , عشق در لایه روان و مهر و شفقت در لایه معنویت روی می دهد .