سلام خدمت همه دوستان و کسانی که در این مسیر همراه من هستند. چند وقتیه که ذهنم درگیر موضوعی شده که می خوام در یک مقاله بیارمش.

در این رابطه نیاز به تعریف هنر و نیز دسته بندی نیازهای انسان دارم. البته توجه من بیشتر به نیازهای روحانی معطوفه. و ارتباط بین هنر و برآورده سازی نیازهای روحی مورد توحه من قرار داره.

ضمنا اینکه ما نیازهای روحانی خودمون رو از چه طرقی تامین میکنیم.

لطفا همکاری کنید تا در پایان نتیجه یک کار گروهی رو با هم ببینیم. کوچکترین نکات عنوان شده از طرف شما عزیزان میتونه یک راه بزرگ را برای من باز کنه.

اگر هم منبعی رو میشناسید، لطفا معرفی کنید. 

ممنونم