لئوناردو باف یک پژوهشگر دینى معروف در برزیل است. متن زیر، نوشته اوست:


   
در میزگردى که درباره «دین و آزادى» برپا شده بود و دالایى‌لاما هم در آن حضور داشت، من با کنجکاوى، و البته کمى رندی، از او پرسیدم: عالىجناب، بهترین دین کدام است؟
   
خودم فکر کردم که او لابد خواهد گفت: «بودایى» یا ادیان شرقى که خیلى قدیمى‌تر از مسیحیت هستند.

دالایى‌لاما کمى درنگ کرد، لبخندى زد و به چشمان من خیره شد ... و آنگاه گفت:
 
بهترین دین، آن است که شما را به خداوند نزدیک‌تر سازد. دینى که از شما آدم بهترى بسازد.

   
من که از چنین پاسخ خردمندانه‌اى شرمنده شده بودم، پرسیدم:
   
آنچه مرا انسان بهترى مى‌سازد چیست؟

   
او پاسخ داد:
   
هر چیز که شما را دل‌رحم‌تر، فهمیده‌تر، مستقل‌تر، بى‌طرف‌تر، بامحبت‌تر، انسان دوست‌تر، با مسئولیت‌تر و اخلاقى‌تر سازد
.
   
دینى که این کار را براى شما بکند، بهترین دین است