او می بیند

آنزمان که بزه کاریم
مستور ماند
جشنی سرگرفت
در سرسرای ذهن
که پیروزمندانه
چاق می دید غرایزم را
اما غریبانه
دلم نجوا کرد
او می بیند تو را
حتی در ظلمت
او هست
م ف

/ 1 نظر / 7 بازدید
sanam

eyne vagheiiyate diideye badbin bepooshan ey kareeme eybpoosh ziiin daliiriiha keman dar konje khalvat mikonam