خلق سایه

پشت به خورشید

ایستاده ام

دلخوشم به خلق سایه های میرا

من اگر در میان نباشم

نور ...

حرف های ناشنیده

بسیار دارد

مصطفی ف

/ 3 نظر / 7 بازدید
سارا . خ

سلام :) بسیار زیباست این سروده تون و به دلم نشست .. درود ....................................... کائنات مست در رقص ِ سماع اند و ما سرگردان دوره می کنیم لحظه ها را در رخوت ِ خواب ! "سارا"

[گل]

sanam

nasheniiidehaye nahaneet anam arezzzoooost[گل]