چشم او

تبسمی از چشمت
کافی ست
تا چاک زنم
بر پیله ی ناتوانی ام
به رقص درآیم
م ف

/ 2 نظر / 6 بازدید
سارا . خ

بدانی یا ندانی جاودانی و این کالبد جامه ای عاریتی ست به بالای بلندت تا در این بزم هر چه زیباتر برقصی .

sanam

daaaghiiiighaaaan mara ke darde eshgho balaye khomar hast yaaaa vasle dooost yaa meye safiii dava konad