ایستگاه بهار

در قطار عمر

راه زمستان

محو سرعت عبور سرد لحظه های ناپایدار

در آن سوی شیشه

تو را که دیدم ...

پیاده شدم

ایستگاه بهار بود آنجا

===========

م ف

/ 1 نظر / 23 بازدید

ایستگاه بهار . . . خیلی زیباست. [گل][گل][گل]