سگ های وحشی

دردها مانند سگ های وحشی هستند، وقتی ترس را در چشمان تو می بینند حمله ور می شوند.

م ف

/ 1 نظر / 6 بازدید
sanam

mastiiyash tarso vahmo hazyaan ast baghiiisho alan nemiiizaram shaaaeree dardhamooon shodam