احساس

یادم بماند که هر موقع احساس بدی داشتم با خود تکرار کنم:

احساس بد بهتر از بی احساسی است

/ 2 نظر / 3 بازدید
فرنوش

شكر نعمت نعمتت افزون كند . . .

شرف

خيلي زيبا..... و خيلي موافقم!