قمارباز

انسان کهنه قمار بازی است که امروزش را به فردا می بازد

/ 2 نظر / 6 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم

فرنوش

عاقبت قماربازي بهتر از اين نميشه [مغرور]