بوم

قلم در دستان آمدنت

رنگ رنگ پاییز را

در بوم سفید تنهایی ام

نگاره ای شد

از عشق

این روزها ...

پاییز هم هوای عاشقی دارد

=================

م ف

/ 2 نظر / 5 بازدید

[گل][گل][گل]

sanam

chand paaaiiiiz ra dar entezarat neshasteam hamiiiin paiiiz to miiiayi ta khazanam ra biyarayi