پرسوزی

شمعی که روشنایی اش پرسوزی پروانه شود، خاموش باشد بهتر است

==================

م ف

/ 2 نظر / 8 بازدید

[گل][گل][گل]

sanam

soooookhtam[کلافه]soookhtam[عصبانی] in sooooooooooz nahoftan taaa key[گریه]