می سرایم تو را

نقاش نیستم
اما می خواهم به تصویرت کشم
در شعر
قاب کنم تو را
در دفتر دل
می نویسم تو را...
موهایت...
گندمزار مواج
با رایحه ای دلفریب
ابروی ات
حالتی زیبا از دستان دخترک باله
در صحنه ی خلق هنر
نگاهت جادوی باستان
منقش بر دیوارهای اهرام ثلاثه
لبانت صدفی ست
قالب بر مروارید دندان
چانه ات جامی خوش نگار
بر شراب دهان
و ...
شاه بیت شعر...
چاله ی گوشه ی لبت
آن هنگام
که به دیوانگی من لبخند می زنی

/ 1 نظر / 7 بازدید
sanam

che ziiiba va rizbinane be vasf avordin [گل]