کوچک و بزرگ

کاش ...

دلم بزرگ بود

آکنده از خدا

یا دلم کوچک بود

جا نمی شد غم در آن

آخر نمی دانم

دلم

غم  دارد

یا خدا

مصطفی ف

/ 2 نظر / 8 بازدید

[گل]

sanam

ghareebiiyo aseereeeyo ghame yar