فلسفه لحظات

آهای عقربه های سرگردانی
به دیدار کدامین لحظه
محتمل
شاید ناممکن
چنین هراس آلوده
به دور خود می چرخید
پای فکر من
همچون خر
در گل فلسفه ی لحظات گذشته
گیر کرده است
م ف

/ 1 نظر / 7 بازدید
sanam

vaaaaav daaaghiiighan hale bimare mane khare fekram [ابله]