پرونده آدم

-        نامت چه بود؟

-        آدم

-        فرزند؟

-        من را نه مادری نه پدر، بنویس اول یتیم عالم خلقت

-        محل تولد؟

-        بهشت پاک

-        اینک محل سکونت؟

-        زمین خاک

-        آن چیست بر گرده نهادی؟

-        امانت است

-        قدت؟

-        روزی چنان بلند که همسایه خدا، اینک به قدر سایه بختم به روی خاک

-        اعضای خانواده؟

-        حوای خوب و پاک، قابیل خشمناک، هابیل زیر خاک

-        روز تولدت؟

-        در روز جمعه ای، به گمانم که روز عشق

-        رنگت؟

-        اینک فقط سیاه، ز شرم چنان گناه

-        چشمت؟

-        رنگی به رنگ بارش باران، که ببارد زآسمان

-        وزنت؟

-        نه آن چنان سبک که پرم در هوای دوست، نه آن چنان وزین که نشینم بر این زمین.

-        جنست؟

-        نیمی مرا ز خاک، نیم دگر خدا

-        شغلت؟

-        در کار کشت امیدم، به روی خاک

-        شاکی تو؟

-        خدا

-        نام وکیل؟

-        آن هم فقط خدا

-        جرمت؟

-        یک سیب از درخت وسوسه

-        تنها همین؟

-        همین!!!

-        حکمت؟

-        تبعید در زمین

-        همدست در گناه؟

-        حوای آشنا

-        ترسیده ای؟

-        کمی

-        زچه؟

-        که شوم من اسیر خاک

-        آیا کسی به ملاقاتت آمده است؟

-        بلی

-        که؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهسا

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ][خداحافظ]

sanam

che goftegoooye ghashangi