به یاد حسین پناهی

مگسی را کشتم
نه به این جرم که حیوان پلیدیست، بد، است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من می چرخید

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به آن حد، گَندَم

ای دو صد نور به قبرش بارد

مگس خوبی بود

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد

مگسی را کشتم

مرحوم حسین پناهی 
/ 2 نظر / 3 بازدید
فرنوش

خدا بیامرزدش هر سطر این شعر پر از حرف است . . .

sanam

ashareshoon sarshar az hese zendegiye