جار بزنیم بهار را

بیادر میان این غریبستانی

 که دیگر حتی مرغان عشق نیز

 فراموش کرده اند

بوسه های عاشقانه را ...

 غنچه ی لبانت را

 شکوفا کن

 به نغمه های سرخ شقایق

 بیا با هم

 بهار را

 زندگی را

 جار بزنیم

=============

مصطفی ف

/ 1 نظر / 8 بازدید

[گل]