پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

خلوت

یا هنگام رفتنم به تنهایی همراهم باش یا سکوت تنهایی ام را مشکن یا تنهایم مگذار یا بگذار با یادت تنها باشم
/ 0 نظر / 2 بازدید