تو را دوست دارم

تو را
با تمامیت روح زخمی ام
احساس برجا مانده از حمله ی رنج ها
و ...
با نیمه جان به در رفته از دست جلاد زمان
دوست دارم
===========
مصطفی ف

/ 2 نظر / 7 بازدید
سارا . خ

زیبا

سارا . خ

فاصله ها کاذب اند . حقیقت ، یعنی همین حس ِ حضور .