آب گل آلوده

کوزه ام
لب پریده
ترک دار
بی دسته
لبالب آب گل آلود
اما...
دلخوشم
به قطره قطره آبی زلال
از سقف تاریک غار
میچکد در من
شاید...
صاف شوم
م ف

/ 1 نظر / 6 بازدید
sanam

vaaaay taaarsiiidam daaaghooon shodiii [عصبانی]