پنجره انتظار

از پشت پنجره
هر شب
چشم را به راه آسمان کوک می زدم
تا ماهم بیاید
و چه غافل بودم
ماه خوابم را انتظار می کشید تا...
با ستاره هایش عشق بازی کند

/ 1 نظر / 7 بازدید
sanam

khaaaabe gheflaaati tooolani