نامأنوس

تنهایی را

همدمی می سازم از خیال

تجسم

بهتر است

تا لمس اجسام نامأنوس

===================

م ف

/ 3 نظر / 8 بازدید

[گل][گل][گل]

سارا . خ

تجسم بهتر است تا لمس اجسام نامأنوس .... درود

sanam

taanhaaaiiii roooohamo farsoood [خواب]