هوا سنگین شده است

رفاقت های ریشه در باد

قرارهای بی تفسیر میعاد

حرف های تقلبی

بنجل های احساس

سادگی های پیچیده در پیچ

حساب و کتاب

صرفه و زیان

چارچوب تومانی

بی حضور حتی ذره ای عشق

نقاش دقایق شده اند

هوا ناجوانمردانه سنگین است

==================

م ف

/ 2 نظر / 17 بازدید