آمدنت بهاری

در تقابل زردی و زندگی

و ...

غمگنانه های ضجه های برگ

در رهگذار عابران

و آن هنگام که...

سرما تیغ کشیده بود بر استخوان

تو آمدی ...

تا ...

بهار شوم

=============

م ف

/ 2 نظر / 9 بازدید

[گل][گل][گل]

sanam

bahare delneshin[گل][گل]